LIVIA Mocanu

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer

INFORMAŢII PERSONALE

Nume LIVIA Mocanu
Adresă TIMISOARA, str. Ovidiu, bl. E9, sc. B, ap. 9, C.P. 300295, jud. Timis
Telefon 0256 205679; 0744 552882
Fax 0256 205679
0256 200020
E-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Naţionalitate Romana
Data naşterii 04-AUG-58

Experienţa profesională

Date (de la -la)  01.09.1987 – prezent 
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic “ION MINCU” Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 20.
Sectorul de activitate CADRU DIDACTIC
Ocupaţia sau poziţia deţinută PROFESOR MATEMATICA
Principalele activităţi şi responsabilităţi Sef de catedra (din anul 2000 pina in prezent); responsabil cu perfectionarea cadrelor didactice la nivelul liceului (din anul 2002 pina in prezent); responsabil de cerc metodic gimnaziu (2000 – 2004); diriginte (din anul 1987 pina in present); membru al “C.A. – Colegiul Tehnic Ion Mincu” (2000 – 2008). 
                   
Date (de la -la)  01.09.1984 – 31.08.1987 
Numele şi adresa angajatorului Scoala Generala IZVIN, comuna Recas, jud. Timis.
Sectorul de activitate CADRU DIDACTIC
Ocupaţia sau poziţia deţinută PROFESOR MATEMATICA
Principalele activităţi şi responsabilităţi Diriginte 
                   
Date (de la -la)  01.09.1981 – 31.08.1984 
Numele şi adresa angajatorului Scoala Generala nr. 8, municipiul Calarasi, jud. Calarasi.
Sectorul de activitate CADRU DIDACTIC
Ocupaţia sau poziţia deţinută PROFESOR MATEMATICA
Principalele activităţi şi responsabilităţi Diriginte 

Studii şi Activităţi de formare

• Date  2011
• Numele şi tipul organizaţiei unde s-a  studiat    Universitatea TIBISCUS Timisoara – Contract POSDRU/87/1.3/S/62626
• Principalele subiecte/deprinderi ocupaţionale dezvoltate  Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare – Program de perfectionare a cadrelor didactice din invatamintul preuniversitar in tehnici de predare multimedia
• Titlul calificării acordate Competente multimedia
• Date  2011
• Numele şi tipul organizaţiei unde s-a  studiat    Casa Corpului Didactic Timis
• Principalele subiecte/deprinderi ocupaţionale dezvoltate  Mentorul de stagiatura
• Titlul calificării acordate Mentor
• Date  2010
• Numele şi tipul organizaţiei unde s-a  studiat    Casa Corpului Didactic Timis
• Principalele subiecte/deprinderi ocupaţionale dezvoltate  Educatia pentru drepturile copilului
• Titlul calificării acordate Educator
• Date  2010
• Numele şi tipul organizaţiei unde s-a  studiat    Casa Corpului Didactic Timis
• Principalele subiecte/deprinderi ocupaţionale dezvoltate  Evaluarea didactica – dezvoltari recente
• Titlul calificării acordate Evaluator
• Date  2010
• Numele şi tipul organizaţiei unde s-a  studiat    Universitatea de Vest Timisoara
• Principalele subiecte/deprinderi ocupaţionale dezvoltate  Practica ta pentru educatia viitorului – ID 33675
• Titlul calificării acordate Formare tutori
• Date  2010
• Numele şi tipul organizaţiei unde s-a  studiat    Casa Corpului Didactic Timis
• Principalele subiecte/deprinderi ocupaţionale dezvoltate  Initiere in utilizarea calculatorului personal
• Titlul calificării acordate Utilizarea calculatorului
• Date  2009
• Numele şi tipul organizaţiei unde s-a  studiat    Universitatea “Politehnica” Timisoara
• Principalele subiecte/deprinderi ocupaţionale dezvoltate  Managementul ciclului de proiect
• Titlul calificării acordate Manager proiect
• Date  2008
• Numele şi tipul organizaţiei unde s-a  studiat    Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamintul Preuniversitar 
• Principalele subiecte/deprinderi ocupaţionale dezvoltate  DeCeE – Dezvoltarea competentelor de evaluare ale cadrelor didactice
• Titlul calificării acordate Atestat de formare continua a personalului didactic
• Date  2007 - 2009
• Numele şi tipul organizaţiei unde s-a  studiat    Universitatea de Vest Timisoara
• Principalele subiecte/deprinderi ocupaţionale dezvoltate  Didactica predarii matematicii
• Titlul calificării acordate Master in didactica predarii matematicii
• Date  2007
• Numele şi tipul organizaţiei unde s-a  studiat    Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad
• Principalele subiecte/deprinderi ocupaţionale dezvoltate  Management educational
• Titlul calificării acordate Master in management educational
• Date  2005
• Numele şi tipul organizaţiei unde s-a  studiat    Universitatea de Vest Timisoara
• Principalele subiecte/deprinderi ocupaţionale dezvoltate  Studii postuniversitare de specializare in informatica
• Titlul calificării acordate Specializare in informatica
• Date  2002
• Numele şi tipul organizaţiei unde s-a  studiat    Universitatea de Vest Timisoara
• Principalele subiecte/deprinderi ocupaţionale dezvoltate  reciclare
• Titlul calificării acordate reciclare
• Date  2001
• Numele şi tipul organizaţiei unde s-a  studiat    Casa Corpului Didactic Timis
• Principalele subiecte/deprinderi ocupaţionale dezvoltate  Didactica disciplinei
• Titlul calificării acordate Formator
• Date  1999 – 2000
• Numele şi tipul organizaţiei unde s-a  studiat    Colegiul Tehnic “Ion Mincu” Timisoara
• Principalele subiecte/deprinderi ocupaţionale dezvoltate  Stagiu de perfectionare pe component “informare pedagogica si sociologica, 40 ore; management scolar, consiliere si orientare, curriculum, evaluare, managementul conflictul instruire diferentiata.
• Titlul calificării acordate reciclare
• Date  1995
• Numele şi tipul organizaţiei unde s-a  studiat    Universitatea de Vest Timisoara
• Principalele subiecte/deprinderi ocupaţionale dezvoltate  Gradul didactic I
• Titlul calificării acordate Gradul I
• Date  1989
• Numele şi tipul organizaţiei unde s-a  studiat    Universitatea de Vest Timisoara
• Principalele subiecte/deprinderi ocupaţionale dezvoltate  Gradul didactic II
• Titlul calificării acordate Gradul II
• Date  1984
• Numele şi tipul organizaţiei unde s-a  studiat    Universitatea de Vest Timisoara
• Principalele subiecte/deprinderi ocupaţionale dezvoltate  Definitivat in invatamint
• Titlul calificării acordate Definitivat
• Date  1977 – 1981
• Numele şi tipul organizaţiei unde s-a  studiat    Universitatea de Vest Timisoara
• Principalele subiecte/deprinderi ocupaţionale dezvoltate  Facultatea de Stiinte ale naturii, sectia MATEMATICA
• Titlul calificării acordate Profesor de MATEMATICA
• Date  1973 – 1977
• Numele şi tipul organizaţiei unde s-a  studiat    Liceul Teoretic Strehaia
• Principalele subiecte/deprinderi ocupaţionale dezvoltate  Bacalaureat
• Titlul calificării acordate Absolvent de liceu

Deprinderi şi competenţe Personale

 
Limba maternă ROMANA
Alte limbi
FRANCEZA
Deprinderi de citire Nivelul: F. bun
Deprinderi de scriere Nivelul: bun
Deprinderi verbale Nivelul: bun
 
Engleza
Deprinderi de citire Nivelul: bun
Deprinderi de scriere Nivelul: bun
Deprinderi verbale Nivelul: bun

Deprinderi şi competenţe sociale

 
Deprinderi şi competenţe organizatorice  Curs de perfectionare a dirigintilor (2005 – 2006)
Coordonarea şi administrarea oamenilor, proiectelor, şi bugetelor; voluntariat . Curs (DeCeE) Matematica – 15 credite (2008)
Lectorate cu parintii (1987 – 2010)
Orientare scolara si profesionala (1987 – 2010) 
Coordonare profesori stagiari (2002 – 2010)
Coordonarea activitatilor consiliului de Administratie al Colegiului (2000 – 2008)
Deprinderi şi competenţe tehnice Studii postuniversitare de specializare in informatica
Cu calculatorul  şi diferite tipuri de echipamente specifice, etc. Program de initiere in utilizarea calculatoarelor (2004)
Deprinderi şi competenţe artistice Initierea in cursul de geometrie descriptiva; suport de curs necesar claselor a XI – a, specializarea arhitectura
Muzică, literatură, arte plastice etc.
Alte deprinderi şi competenţe Colaborare cu B.I.A. “Radu Mocanu”
  Colaborare cu organizatorii concursului “CANGURUL”, “INVEST” si “MISTER Pi”
Organizarea olimpiadelor scolare (GIMNAZIU SI LICEU)
Organizarea de excursii cu elevii
Implicarea in proiecte cu finantare locala

Calendar

21 Decembrie 2019
…Despre cum să fii mai darnic şi mai bun… Ediția a XI-a, 21 - 23 Decembrie 2019 ...
08 Decembrie 2019
data: duminică 8.12.2019, ora 17locul: Liceul Piarist Gerhardium
02 Decembrie 2019
Spectacol invitat în cadrul Festivalului Național de Teatru pentru Tineri și&...
01 Decembrie 2019
01.12.2019 ora 17.30 Casa Tineretului (FITT), Timișoara O producție realizată în cadr...
30 Noiembrie 2019
Spectacol invitat 30.11.2019 în cadrul Festivalului Național de Teatru pentru Tiner...

SUSȚINE EDUCAȚIA PRIN CULTURĂ
direcţionând 2% din impozitul pe venit

 

Alătură-te nouă!

Înscrie-te în asociaţia noastră